http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/12/gabinet-1.jpg
http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/11/02.jpg
http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/11/03.jpg
http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/11/05.jpg
http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/11/06.jpg
http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/11/02.jpg
http://stomatologia-kurzetnik.pl/wp-content/uploads/2016/11/Stomatolog_11.jpg

Nasza Oferta

[mpc_icon_list preset=”default” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”fa fa-angle-right” mpc_icon__icon_color=”#888888″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:10px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-angle-double-right” mpc_icon__hover_icon_color=”#555555″ font_preset=”default” font_color=”#555555″ font_size=”16″ padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Bezbolesne%20leczenie%20dzieci%20i%20os%C3%B3b%20doros%C5%82ych%20z%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85%20zastosowania%20znieczulenia%20miejscowego%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Cyfrowe%20zdj%C4%99cia%20rentgenowskie%20(RTG)%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Profilaktyka%20przeciwpr%C3%B3chnicza%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.03)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Wype%C5%82nienia%20%C5%9Bwiat%C5%82o%20utwardzalne%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Korekta%20kszta%C5%82tu%20i%20koloru%20z%C4%99b%C3%B3w%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Leczenie%20endodontyczne%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Wybielanie%20z%C4%99b%C3%B3w%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Odbudowa%20z%C5%82amanych%20z%C4%99b%C3%B3w%20z%20u%C5%BCyciem%20w%C5%82%C3%B3kien%20szklanych%20%5Cni%20tradycyjnych%20wk%C5%82ad%C3%B3w%20korono-korzeniowych%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ultrad%C5%BAwi%C4%99kowe%20usuwanie%20kamienia%20naz%C4%99bnego%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Protetyka%20w%20pe%C5%82nym%20zakresie%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Podstawowe%20zabiegi%20chirurgiczne%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:5px;padding-bottom:5px;”]